Účetnictví klubů

Účetnictví

PRO SPORTOVNÍ KLUBY

Sportovní kluby, respektive neziskové organizace, jsou velice specifickou oblastí jak z pohledu účetnictví, tak z pohledu zpracování daní či mezd. Je nutné, aby si vedení sportovních klubů uvědomilo, že správné vedení účetnictví je tím hlavním základem úspěšného klubu! Z dlouholeté spolupráce s kluby víme, že ne vždy tomu tak je a ne vždy tomu kluby přiklánějí patřičnou váhu. Opak je pravdou a proto jsme spojili své síly s lidmi, kteří mají zkušenosti s vedením neziskových organizací od roku 1994 a mají v tomto oboru velké zkušenosti. Jedná se o skupinu lidí, za něž mluví odvedená práce.

Kluby, které mají zájem o spolupráci, směřujeme k měsíčnímu zpracování účetních dokladů, což celkově napomáhá k hladkému vedení organizace, vedení dotačních titulů a rychlejšímu zpracování daňových výstupů na konci roku!

Poskytované služby: 

  • měsíční administrace daňových dokladů a vedení účetnictví dle platné legislativy,
  • zpracování účetní závěrky dle platné legislativy, zpracování přiznání k dani z příjmů,
  • neustálý přehled o hospodaření členěný dle jednotlivých zdrojů, poskytování konzultací dle potřeb klientů, 
  • vypracování veškerých účetních výkazů, ekonomických rozborů a tabulek, jak jsou dány zákonnými předpisy či požadovány poskytovateli dotací,
  • úzká spolupráce při návrhu rozpočtu na následující období, 
  • zpracování vnitřních směrnic pro oblast vedení účetnictví, 
  • spolupráce při inventarizacích,
  • vedení mzdové agendy pracovníků na dohody o provedení práce, dohody o činnosti i případných zaměstnanců v pracovním poměru,

Zajímají Vás naše služby? Máte zájem o vedení přehledného účetnictví?  Chcete se o našich službách dozvědět více? 

Neváhejte se na nás obrátit na telefonním čísle: 774 688 580.

Kontaktujte nás!

Dostaňte se s námi do hry!

„Situace v některých klubech není jednoduchá. Trenéři se věnují čím dál více administrativě než samotným tréninkům. Proto přicházíme se službou, která zbavuje lidi přebytečných starostí. Rádi pomůžeme i Vám.“


Martin Hanoušek

Jednatel společnosti