NSA - POHYB A ZDRAVÍ 2023

Předložení žádosti je možné do: 30. 12. 2022.

Čas do ukončení výzvy:
Po termínu
Termín:
Od:
Do:
Místo:
Max. výše dotace:

Oblast podpory a podmínky podpory:

Místo:

Termín pro podání žádosti:

Maximální výše dotace:

Oblasti podpory: