PRAHA 15

Podpora sportovní činnosti.

Čas do ukončení výzvy:
Po termínu
Termín:
Od: 01. 05. 2023
Do: 15. 05. 2023 (11:59)
Místo:
Praha 15
Max. výše dotace:

Oblast podpory a podmínky podpory:

Dotace může být využita výhradně na náklady, které vznikly v roce 2023 v oblastech - vlastní sportovní činnost, nájem sportovních ploch, nákup sportovního materiálu a vybavení, pořádání sportovních turnajů a akcí, sportovní soustředění, odměny kvalifikovaných trenérů a lektorů (doložená kvalifikace, pracovní smlouva, IČ apod.), zvyšování kvalifikace trenérů a lektorů.